(طب برتر)

عملکرد سایت طب برتر تا تاریخ : 92/12/23  
  نام موضوع تعداد عنوان تعداد فایل تعداد صفحات حجم (مگابایت)
1 مقالات 100 570 8,000 250
2 کتابها 50 80 20,705 280
3 پاورپوینت 40 130 2,540 400
4 عکس 250 2,500 * 300
5 اسرار گیاهان 866 866 996 45
6 معارف گیاهی 695 695 750 40
7 فایلهای صوتی 87 910 800 ساعت 11,100
8 معرفی بیماریها 250 250 250 *
9 نرم افزار کامپیوتر 7 14 14 318
10 نرم افزار موبایل        
11 فایلهای تصویری        
12          
13          
14          
جمع 2,345 6,015 33,255 12,733